ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ศูนย์รวมพืชผลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

จำนวนการเปิดอ่าน 2,859
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

                

 

ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ได้รับการสนับสนุน จากกรมการค้าภายใน โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและอาหารสำเร็จในราคายุติธรรมให้กับประชาชน

ธงฟ้า  คือสัญลักษณ์ที่ติดประดับไว้ในสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านอาหารสำเร็จรูป เพื่อแสดงว่าในสถานที่นั้น ๆ จะจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและอาหารสำเร็จในราคายุติธรรมให้กับประชาชนอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบด้านราคาสินค้าอีกทางหนึ่ง สร้าง  ความมั่นใจ ให้กับประชาชน "เมื่อเห็นธงฟ้าจะพบสินค้าราคาประหยัด"

วัตถุประสงค์   เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและ อาหารสำเร็จรูป ด้วยความร่วมมือจาก ห้างสรรพสินค้า , ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008681