ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ศูนย์รวมพืชผลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

จำนวนการเปิดอ่าน 3,807
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

นโยบายการบริหาร

              ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ  มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและจิตสำนึกของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ และนำระบบบริหารด้านคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองให้ผู้ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้า บริการ การบริหารจัดการ และมีความยินดีที่จะทำธุรกิจกับเรา

 

วิสัยทัศน์

" ตลาดที่มีสินค้าครบครัน ครบถ้วนด้วยคุณภาพ สู่มาตรฐานระดับ ประเทศ "

 

พันธกิจ

" พัฒนาศักยภาพตลาด ให้มีความ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย และ สินค้าหลากหลาย "

 

          

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010253