ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ศูนย์รวมพืชผลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

จำนวนการเปิดอ่าน 5,083
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

ประวัติความเป็นมา ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ

       ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชน ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นับเป็นตลาดกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของภาคใต้ เป็นศูนย์รวมของผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้  

        ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2518 จากการที่รถสองแถวโดยสารสายนครศรีฯ-ลานสกา , นครศรีฯ-พรหมคีรี , นครศรีฯ–จันดี เดินทางมาจากต้นสายเพื่อเข้ามาในตัวจังหวัด โดยรถโดยสารสองแถวเหล่านั้นได้มีการขนส่งสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร อย่างเช่น สะตอ, ลูกเนียง และอื่นๆมาด้วย ซึ่งเมื่อพ่อค้าและแม่ค้าเห็นและตกลงราคาขอซื้อเหมาได้สำเร็จก็จะนำผลผลิตลงจากรถ นำสินค้ามาทำความสะอาด ตัดแยกเกรดแล้วนำไปขายต่อในเมือง  

          จากเหตุการณ์ข้างต้น จึงทำให้พื้นที่จอดรถจากเดิมที่ซื้อขายริมถนนบริเวณคลองท่าเรียน หัวอิฐเกิดเป็นตลาดขายส่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มีลักษณะเหมือนตลาดนัดช่วงเช้าที่มีเป็นประจำทุกวัน  ต่อมาความแออัดของรถและปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมีรถอีกจำนวนหนึ่งมารอซื้อเหมาสินค้าเป็นจำนวนมากนายสุพร อินทรวิเชียร เจ้าของปั๊มน้ำมันที่หัวอิฐได้มองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ โดยระยะแรกจัดพื้นที่ให้รถขนสินค้าเข้าจอดขยายพื้นที่ สร้างแผงให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อเหมาสินค้าเช่าพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้ามาเช่าแผงในช่วงแรกมากพอสมควร เนื่องจากการเช่าแผงทำให้ซื้อเหมาสินค้าได้ครั้งละมากๆ ตลอดจนพื้นที่เพียงพอที่จะคัดเกรดสินค้า

          ซึ่งทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้บริการได้กำไร ตลาดจึงเริ่มขยายตัวกว้างขึ้น  ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตลาดกลางระดับภูมิภาคของเอกชน เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2529 มีพื้นที่การให้บริการ เริ่มแรกประมาณ 30 ไร่ และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2534 ตลาดกลางได้มีการพัฒนาและขยายพื้นที่ การบริการขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่  ผู้ซื้อส่วนมากมาซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ เนื่องจากมีผักและผลไม้ให้เลือกจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะซื้อในลักษณะทั้งคละและแยกเกรดสินค้า ผู้ซื้อผู้ขายส่วนมากมาซื้อขายผักและผลไม้ เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นศูนย์รวมสินค้าชนิดให้เลือกซื้อหาและเป็นตลาดกลางที่มีการซื้อขายแบบเสรี ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันเอง

        ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ เป็นศูนย์กลางการค้าขายพืชผล ผลิตภัณฑ์การเกษตร สภาพการค้าขาย ภายในตลาดรวมพืชผลหัวอิฐนี้ ทำให้เกิดอาชีพ มีการจ้างงาน เป็นแหล่งระบายสินค้าการเกษตรในพื้นที่ นำมาซึ่งรายได้ให้กับผู้คนจำนวนมาก ทั้งจากในนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005682