ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ศูนย์รวมพืชผลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

A ติดต่อเรา แผนที่ ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ A นโยบายการบริหาร ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและจิตสำนึกของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ และนำระบบบริหารด้านคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ A แผนผังตลาด แผนผังตลาด A ประวัติความเป็นมา ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2518 จากการที่รถสองแถวโดยสารสายนครศรีฯ-ลานสกา , นครศรีฯ-พรหมคีรี , นครศรีฯ–จันดี เดินทางมาจากต้นสายเพื่อเข้ามาในตัวจังหวัด โดยรถโดยสารสองแถวเหล่านั้น A โครงการ Farm Outlet โครงการ farmoutlet ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนขึ้น โดยมีการนำสินค้า อาทิ ข้าว ไข่ไก่ ผลไม้ และยังมีสินค้าอื่นที่ชุมชนผลิตเองนำมาขาย ในราคายุติธรรม อีกด้วย A โครงการธงฟ้า ราคาประหยัด ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ได้รับการสนับสนุน จากกรมการค้าภายใน โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและอาหารสำเร็จในราคายุติธรรมให้กับประชาชน A ยินดีต้อนรับสู่ ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เวปไซต์ ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ เว็บไซต์นี้จะเป็นสื่อกลางในการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตลาด โดยให้ข้อมูลร้านค้า รวมถึง อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ค้า ทุกท่าน โดยจัดให้มี การประกาศซื้อขาย-สินค้า ต่างๆได้
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006278